Có 1 kết quả:

đỉnh
Âm Nôm: đỉnh
Unicode: U+28138
Tổng nét: 18
Bộ: túc 足 (+11 nét)
Hình thái: ⿰
Nét bút: 丨フ一丨一丨一丨フ一一一丨一ノノ一丨
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

đỉnh

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

đủng đỉnh