Có 1 kết quả:

giong
Âm Nôm: giong
Tổng nét: 18
Bộ: túc 足 (+11 nét)
Hình thái:
Nét bút: 丨フ一丨一丨一フフ丶丶丶丶ノフ丶丶丶
Unicode: U+2813F
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

giong

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

giong ruổi