Có 1 kết quả:

lệp
Âm Nôm: lệp
Unicode: U+28140
Tổng nét: 18
Bộ: túc 足 (+11 nét)
Hình thái: ⿰
Nét bút: 丨フ一丨一丨一丶ノ一丨ノ丶丶一丶ノ一
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

lệp

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

đi lệp xệp