Có 1 kết quả:

mọp
Âm Nôm: mọp
Tổng nét: 18
Bộ: túc 足 (+11 nét)
Hình thái:
Nét bút: 丨フ一丨一丨一一ノ丨丶丨フ一一一ノフ
Unicode: U+28142
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

mọp

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

quì mọp xuống