Có 1 kết quả:

dọi
Âm Nôm: dọi
Unicode: U+28177
Tổng nét: 18
Bộ: túc 足 (+11 nét)
Hình thái: ⿰
Nét bút: 丨フ一丨一丨一フ丨丶ノ一ノフノノノ丶
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

dọi

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

chiếu dọi; dây dọi; dọi mái nhà