Có 1 kết quả:

vượt
Âm Nôm: vượt
Unicode: U+2817F
Tổng nét: 19
Bộ: túc 足 (+12 nét)
Hình thái: ⿰
Nét bút: 丨フ一丨一丨一一丨一丨一ノ丶一フノ丶
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

vượt

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

vượt qua