Có 1 kết quả:

đủng
Âm Nôm: đủng
Tổng nét: 19
Bộ: túc 足 (+12 nét)
Hình thái:
Nét bút: 丨フ一丨一丨一一丨丨ノ一丨フ一一丨一一
Unicode: U+2819F
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

đủng

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

đủng đỉnh