Có 1 kết quả:

vợn
Âm Nôm: vợn
Tổng nét: 19
Bộ: túc 足 (+12 nét)
Hình thái:
Nét bút: 丨フ一丨一丨一一丨丨丨フ一一丨フ丨一丶
Unicode: U+281A3
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

vợn

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

vợn nước