Có 1 kết quả:

vêu
Âm Nôm: vêu
Unicode: U+281BA
Tổng nét: 21
Bộ: túc 足 (+14 nét)
Hình thái: ⿰
Nét bút: 丨フ一丨一丨一丶丶一一丨フ丨丨一一一丨ノ丶
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

vêu

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

vêu vao