Có 1 kết quả:

đủ
Âm Nôm: đủ
Unicode: U+281DB
Tổng nét: 22
Bộ: túc 足 (+15 nét)
Hình thái: ⿱
Nét bút: 丨フ一丨一ノ丶一丨一ノ丨フ一一丨フ一一一ノフ
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

Tự hình 1

Dị thể 1

1/1

đủ

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

đầy đủ; no đủ; tháng đủ