Có 1 kết quả:

sóm
Âm Nôm: sóm
Unicode: U+281EC
Tổng nét: 24
Bộ: túc 足 (+17 nét)
Hình thái: ⿰
Nét bút: 丨フ一丨一丨一丨フ一一一ノ丶一一丨丶ノ一ノフノ丶
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

sóm

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

sóm rọm