Có 1 kết quả:

nhào
Âm Nôm: nhào
Tổng nét: 25
Bộ: túc 足 (+18 nét)
Hình thái:
Nét bút: 丨フ一丨一丨一一丨一一丨一一丨一一ノフノフ丶ノフ丶
Unicode: U+281F5
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

nhào

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

nhào lộn, ngã nhào