Có 1 kết quả:

vóc
Âm Nôm: vóc
Tổng nét: 9
Bộ: thân 身 (+2 nét)
Hình thái:
Nét bút: ノ丨フ一一一ノ丨丶
Unicode: U+28212
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

vóc

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

vóc dáng