Có 1 kết quả:

mình
Âm Nôm: mình
Unicode: U+2825F
Tổng nét: 15
Bộ: thân 身 (+8 nét)
Hình thái: ⿰
Nét bút: ノ丨フ一一一ノノ丶一丨フ一フ丨
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

mình

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

một mình