Có 1 kết quả:

bắn
Âm Nôm: bắn
Unicode: U+28260
Tổng nét: 15
Bộ: thân 身 (+8 nét)
Hình thái: ⿰
Nét bút: ノ丨フ一一一ノ一丨一丶ノ一一丨
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

bắn

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

bắn tên