Có 1 kết quả:

so
Âm Nôm: so
Tổng nét: 17
Bộ: xa 車 (+10 nét)
Hình thái: ⿰⿱⿹
Nét bút: ノフフ丨ノノフフ丨ノ一丨フ一一一丨
Unicode: U+28386
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

so

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

so sánh