Có 1 kết quả:

so
Âm Nôm: so
Tổng nét: 23
Bộ: xa 車 (+16 nét)
Hình thái:
Nét bút: 丨一フノ一フ丨フ一丨一丨フ丨丨一一丨フ一一一丨
Unicode: U+283E7
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

so

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

so sánh