Có 2 kết quả:

lêntrên
Âm Nôm: lên, trên
Tổng nét: 6
Bộ: sước 辵 (+3 nét)
Hình thái:
Nét bút: 丨一一丶フ丶
Unicode: U+28457
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/2

lên

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

lên trên; đi lên

trên

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

trên trời