Có 1 kết quả:

đem
Âm Nôm: đem
Tổng nét: 7
Bộ: sước 辵 (+4 nét)
Hình thái:
Nét bút: ノ一一丨丶フ丶
Unicode: U+28474
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

Tự hình 1

Dị thể 1

1/1

đem

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

đem đi, đem cho; đem lòng