Có 1 kết quả:

suốt
Âm Nôm: suốt
Tổng nét: 11
Bộ: sước 辵 (+8 nét)
Hình thái:
Nét bút: 丶一ノ丶ノ丶一丨丶フ丶
Unicode: U+2850A
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

Chữ gần giống 3

1/1

suốt

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

chạy suốt