Có 1 kết quả:

mặn
Âm Nôm: mặn
Tổng nét: 16
Bộ: sước 辵 (+13 nét)
Hình thái: 𦥔
Nét bút: ノ丨一フ一一丨ノ丶一ノ丨丶フ丶
Unicode: U+285EE
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

Tự hình 1

Dị thể 1

1/1

mặn

phồn thể

Từ điển phổ thông

vị mặn