Có 1 kết quả:

Âm Nôm:
Tổng nét: 17
Bộ: sước 辵 (+14 nét)
Hình thái: ⿱
Nét bút: フ一ノノ一一フ一丨フ一丨ノ丶丶フ丶
Unicode: U+28618
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

vội vã