Có 1 kết quả:

đồ
Âm Nôm: đồ
Unicode: U+28895
Tổng nét: 16
Bộ: dậu 酉 (+9 nét)
Hình thái: ⿰
Nét bút: 一丨フノフ一一一丨一丨ノ丶一丨ノ丶
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

Tự hình 1

1/1

đồ

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

(Chưa có giải nghĩa)