Có 1 kết quả:

chồng
Âm Nôm: chồng
Unicode: U+2892F
Tổng nét: 15
Bộ: lý 里 (+8 nét)
Hình thái: ⿰
Nét bút: ノ一丨フ一一丨一一丨フ一丨フ一
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

Tự hình 1

1/1

chồng

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

chồng chất, chồng đống