Có 1 kết quả:

vòng
Âm Nôm: vòng
Unicode: U+289A9
Tổng nét: 14
Bộ: kim 金 (+6 nét)
Hình thái: ⿰
Nét bút: ノ丶一一丨丶ノ一丶一フフノ一
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

vòng

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

vòng vàng