Có 1 kết quả:

đườn
Âm Nôm: đườn
Tổng nét: 12
Bộ: trường 長 (+4 nét)
Hình thái:
Nét bút: 一丨一一一フ丶ノフ丶一丶
Unicode: U+28C6A
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

đườn

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

đườn đưỡn; nằm đườn ra