Có 1 kết quả:

sống
Âm Nôm: sống
Tổng nét: 19
Bộ: chuy 隹 (+11 nét)
Hình thái:
Nét bút: 一一丨一一ノ丨一ノフ丶ノ丨丶一一一丨一
Unicode: U+29033
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

sống

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

gà sống