Có 1 kết quả:

loi
Âm Nôm: loi
Tổng nét: 23
Bộ: chuy 隹 (+15 nét)
Hình thái:
Nét bút: 一丶フ丨丶丶丶丶丨フ一丨一ノ丨丶一一一丨一フ丶
Unicode: U+29066
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

loi

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

lẻ loi