Có 1 kết quả:

cơn
Âm Nôm: cơn
Unicode: U+29080
Tổng nét: 11
Bộ: vũ 雨 (+3 nét)
Hình thái: ⿱
Nét bút: 一丶フ丨丶丶丶丶一一丨
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

cơn

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

cơn gió, cơn bão