Có 1 kết quả:

bùng
Âm Nôm: bùng
Unicode: U+29091
Tổng nét: 12
Bộ: vũ 雨 (+4 nét)
Hình thái: ⿱丿丿
Nét bút: 一丶フ丨丶丶丶丶ノフノノ
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

bùng

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

bão bùng