Có 1 kết quả:

Âm Nôm:
Tổng nét: 13
Bộ: vũ 雨 (+5 nét)
Hình thái:
Nét bút: 一丶フ丨丶丶丶丶一ノフノ丶
Unicode: U+2909F
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

sương mù, mây mù, mù mịt