Có 1 kết quả:

bóng
Âm Nôm: bóng
Unicode: U+290F3
Tổng nét: 16
Bộ: vũ 雨 (+8 nét)
Hình thái: ⿱
Nét bút: 一丶フ丨丶丶丶丶一一一ノ丶一一丨
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

bóng

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

bóng đêm; bong bóng