Có 1 kết quả:

bóng
Âm Nôm: bóng
Unicode: U+29134
Tổng nét: 18
Bộ: vũ 雨 (+10 nét)
Hình thái: ⿱
Nét bút: 一丶フ丨丶丶丶丶ノ丨一一一ノ丶一一丨
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

bóng

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

bóng mát