Có 1 kết quả:

nấp
Âm Nôm: nấp
Tổng nét: 18
Bộ: vũ 雨 (+10 nét)
Hình thái:
Nét bút: 一丶フ丨丶丶丶丶フフ丶丶丶丶丨フノ丶
Unicode: U+29135
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

nấp

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

ẩn nấp