Có 1 kết quả:

xối
Âm Nôm: xối
Tổng nét: 18
Bộ: vũ 雨 (+10 nét)
Hình thái: 𥸷
Nét bút: 一丶フ丨丶丶丶丶丶ノ一丨ノ丶ノフノ丶
Unicode: U+29136
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

xối

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

xối nước