Có 1 kết quả:

xối
Âm Nôm: xối
Unicode: U+29136
Tổng nét: 18
Bộ: vũ 雨 (+10 nét)
Hình thái: ⿱𥸷
Nét bút: 一丶フ丨丶丶丶丶丶ノ一丨ノ丶ノフノ丶
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

xối

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

xối nước