Có 1 kết quả:

sẩm
Âm Nôm: sẩm
Tổng nét: 19
Bộ: vũ 雨 (+11 nét)
Hình thái:
Nét bút: 一丶フ丨丶丶丶丶フ丶フ丶フ丶ノ丶ノノノ
Unicode: U+29159
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

Dị thể 1

1/1

sẩm

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

sẩm tối