Có 2 kết quả:

mốngsấm
Âm Nôm: mống, sấm
Unicode: U+291A0
Tổng nét: 21
Bộ: vũ 雨 (+13 nét)
Hình thái: ⿱
Nét bút: 一丶フ丨丶丶丶丶一丨丨丨フ丨丨一丶フノフ丶
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/2

mống

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

mống cụt; đóng mống

sấm

phồn thể

Từ điển Hồ Lê

sấm sét