Có 1 kết quả:

mống
Âm Nôm: mống
Unicode: U+291AC
Tổng nét: 23
Bộ: vũ 雨 (+15 nét)
Hình thái: ⿱
Nét bút: 一丶フ丨丶丶丶丶丨丨丶ノ一丶フ一一ノフノノノ丶
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

Tự hình 1

Dị thể 1

1/1

mống

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

mống cụt; đóng mống