Có 1 kết quả:

Âm Nôm:
Tổng nét: 25
Bộ: vũ 雨 (+17 nét)
Hình thái: ⿱
Nét bút: 一丶フ丨丶丶丶丶丶一一一丨フ一一丨丨丨フ一一一ノ丶
Unicode: U+291C5
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

sương mù, mây mù, mù mịt