Có 1 kết quả:

bay
Âm Nôm: bay
Tổng nét: 26
Bộ: phi 非 (+18 nét)
Hình thái: ⿱⿰
Nét bút: 丨一一一丨一一一丨フ一丨一丶丨一一一丨一一一丶フ丶丶
Unicode: U+29202
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

bay

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

bay lượn