Có 1 kết quả:

màng
Âm Nôm: màng
Tổng nét: 15
Bộ: hiệt 頁 (+6 nét)
Hình thái:
Nét bút: 一丨丨丶一フ一ノ丨フ一一一ノ丶
Unicode: U+294DC
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

màng

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

màng tang (thái dương)