Có 1 kết quả:

thơm
Âm Nôm: thơm
Tổng nét: 17
Bộ: hương 香 (+8 nét)
Hình thái:
Nét bút: ノ一丨ノ丶丨フ一一一一ノ丶丨丶丶丶
Unicode: U+2984B
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

thơm

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

hương thơm