Có 1 kết quả:

mờn
Âm Nôm: mờn
Tổng nét: 24
Bộ: tiêu 髟 (+14 nét)
Hình thái: 滿
Nét bút: 一丨一一一フ丶ノノノ丶丶一一丨丨一丨フ丨ノ丶ノ丶
Unicode: U+29BEE
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

mờn

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

màu mờn mợt