Có 1 kết quả:

xoàm
Âm Nôm: xoàm
Tổng nét: 27
Bộ: tiêu 髟 (+17 nét)
Hình thái:
Nét bút: 一丨一一一フ丶ノノノノフ丨フ一一フノフノフ丨フ一ノフ丶
Unicode: U+29C03
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

Dị thể 1

1/1

xoàm

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

xồm xoàm