Có 2 kết quả:

Âm Nôm: ,
Unicode: U+29E6E
Tổng nét: 20
Bộ: ngư 魚 (+9 nét)
Hình thái: ⿰
Nét bút: ノフ丨フ一丨一丶丶丶丶一丨丨一一一丨ノ丶
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/2

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

(Chưa có giải nghĩa)

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

cá mú