Có 1 kết quả:

bơn
Âm Nôm: bơn
Unicode: U+29EAA
Tổng nét: 21
Bộ: ngư 魚 (+10 nét)
Hình thái: ⿰
Nét bút: ノフ丨フ一丨一丶丶丶丶ノノフ丶一丶ノフフ丶
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

bơn

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

thờn bơn