Có 1 kết quả:

vích
Âm Nôm: vích
Unicode: U+29F22
Tổng nét: 24
Bộ: ngư 魚 (+13 nét)
Hình thái: ⿱
Nét bút: フ一ノ丨フ一丶一丶ノ一一丨ノフ丨フ一丨一丶丶丶丶
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

Tự hình 1

1/1

vích

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

rùa biển lớn