Có 1 kết quả:

đa
Âm Nôm: đa
Tổng nét: 17
Bộ: điểu 鳥 (+6 nét)
Hình thái:
Nét bút: ノ丨フ一一一フ丶丶丶丶ノフ丶ノフ丶
Unicode: U+2A013
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

đa

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

chim đa đa