Có 1 kết quả:

muối
Âm Nôm: muối
Unicode: U+2A274
Tổng nét: 20
Bộ: lỗ 鹵 (+9 nét)
Hình thái: ⿰
Nét bút: 丨一丨フノ丶丶丶丶丶一一丨丨一一一丨ノ丶
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

muối

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

muối mắm