Có 1 kết quả:

Âm Nôm:
Unicode: U+2A422
Tổng nét: 15
Bộ: hắc 黑 (+3 nét)
Hình thái: ⿰
Nét bút: 丨フ丶ノ一丨一一丶丶丶丶一丨一
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

đen sì, sù sì